Contact Us
Home > Contact UsContact Us

Address:NO.180 JIANG BIN ROAD YIWU,ZHEJIANG,CHINA

TEL: +86 579 8545 8888

FAX: +86 579 8545 8889

Reservations:86-579-85458822    86-579-85458833

Reservations:86-579-85458666    86-579-85458777

E-mail:reservation@shangcheng-hotel.com